PRIVACY VERKLARING

NordicNew.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd in een bestand dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder meldingsnummer 1226188. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van NordicNew.nl De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties, worden door ons nageleefd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

 

Nordic New.nl verkoopt uw gegevens niet

NordicNew.nl gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw bestelling om uw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Door het aanmelden op de online nieuwsbrief van NordicNew.com verleent u tegelijkertijd toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Wij gebruiken deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten in de winkel,en het doen van andere aanbiedingen Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. 

 

Cookies

NordicNew.com maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak www.nordicnew.nllwordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. TomDixonShop gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u ons bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert. 

Indien u vragen mocht hebben over het privacybeleid van NordicNew.com dan kunt u per e-mail contact opnemen met onze klantenserviceservice op info@nordicnew.nl of per post: NordicNew., Afdeling Klantenservice, Rozengracht 196, 1016NK Amsterdam. 

Mocht u bezwaar hebben tegen het ontvangen van (al dan niet) persoonlijke aanbiedingen dan kunt u dit eveneens aangeven bij onze klantenservice. 

 

Amsterdam, Aprili 2012

Nordicnew.nl 
is een onderdeel van:


Nordic New
Rozengracht 196 1016NK Amsterdam
020-4221600 op werkdagen 10,30 - 18.00 uur