DISCLAIMER

Ter informatie aan de gebruiker van deze website.

Deze website is eigendom van NordicNew.nl

De op deze website getoonde informatie wordt door NordicNew.com met de groots mogelijke zorg samengesteld.Ondanks deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De prijzen op deze website zijn in euro's incl. 21% BTW, en onder voorbehoud van eventuele fouten en prijswijzigingen.

 

NordicNew.com  behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen (prijs/product info) met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving te interpreteren 

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 


Hoewel NordicNew.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde links op onze site leiden naar websites buiten de site van NordicNew.com , wij zijn niet verantwoordelijk voor de  daar getoonde informatie. 

 

NordicNew.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken van externe websites.

 

NordicNew.nl is een onderdeel van:

 

NORDIC NEW

Amethistweg 53

2665NT Bleiswijk

T. 085 1303619

M.info@nordicnew.com 

http://www.nordicnew.nl