Betaal methodes

1. ideal

Voor ideal, maken wij gebruik van de betaalmethodes van sisow. 
na uw bestelling wordt deze doorgestuurd naar het platform van sisow, waarna u via uw eigen vertrouwde bank de betaling kan afhandelen onder een veilige verbinding.

u rekent af in uw vertrouwde betaalomgeving op internet, met de specifieke beveiligingsmethoden van uw eigen bank. als internetbankier kunt u direct gebruik maken van ideal, zonder dat u zich daarover hoeft aan te melden. ideal werkt alleen voor klanten met een Nederlandse bankrekening.

2. paypal

ga naar www.paypal.nl, log in en ga naar 'geld overmaken'.
het email adres waarnaar u het factuurbedrag dient over te maken is email adres: [email protected]
indien u nog geen paypal rekening heeft is het zeer eenvoudig aan te maken op de website van paypal.

Heeft u via PayPal de transactie voltooid dan ontvangt u per e-mail een ontvangstbewijs. Log in op uw PayPal-rekening om de transactiegegevens te bekijken.

3. bankoverschrijving

heeft u geen creditcard of bankrekening die geschikt is voor ideal of paypal, dan kunt u ook via een bank overschrijving betalen. maak het totaal bedrag van uw factuur over op de bankrekening van kamer negen bv(zie onderstaande) onder vermelding van het order nummer. zodra de betaling binnen is nemen wij de order in behandeling. 

4. mastercard/maestro/visa

voor deze betaal methode maken wij gebruik van mollie.
nadat u de bestelling heeft geplaatst wordt deze door gestuurd naar het beveiligde platform van deze betaal instelling die pci dss- gecertificeerd zijn.

5.billink achteraf betaling

betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan billink b.v(hierna billink). alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons over gedragen aan billink, die de inning van de vordering zal verzorgen.

uw gegevens worden door of namens billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatie beleid van aangesloten organisaties.

billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betaling op rekening te weigeren. de gehanteerde betalingstermijn is is een fatale termijn. bij niet tijdig betalen is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is billink gerechtigd vanaf verval datum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente( waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen.

billink is bovendien gerechtigd buiten gerechtelijke incasso kosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. in geval van zakelijke klanten is billink tevens gerechtigd herinneringen en aanmaning kosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van billink om de daadwerkelijke gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. 

deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. billink is tevens gerechtigd de vordering aan derde over te dragen. hetgeen in het voorgaande met betrekking tot billink is bepaald, gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.


6. onze bankgegevens

bank   : Rabo Bank
t.n.v.  : Nordic New
plaats  : Amsterdam
iban    : nl98 rabo 0168 7933 26
bic/swift: rabonl2u

})(document);